ww-290_2100px_cjutsi
Foto: CJ Utsi

Glöm inte att du kan lämna en skriftlig berättelse!

Den 15 februari gick tiden ut för att anmäla sig till intervju för Sanningskommissionen för det samiska folket. Men du kan fortfarande lämna in en skriftlig berättelse. Det kan du göra ända fram till den 15 april 2024. En skriftlig berättelse kan även bestå av exempelvis en powerpoint-presentation, bilder eller en film.

Hur lämnar jag en skriftlig berättelse?
Din skriftliga berättelse kan skickas in till ku.sanningskommissionen.samer@regeringskansliet.se eller per brev på adress:
Sanningskommissionen för det samiska folket (Ku 2021:02)
Regeringskansliet
Kv.Garnisonen
103 33 Stockholm

Du får vara anonym.