Foto: Carl-Johan Utsi

Giron och Gárasavvon i juni!

Mötena hålls på församlingshemmen i Kiruna och Karesuando.
Den 7 juni kl. 18.30-21.00 håller Sanningskommissionen för det samiska folket ett samtalsmöte i Giron/Kiruna. Dagen efter hålls ett möte i Gárasavvon/Karesuando kl. 18-20. Om du vill lämna din berättelse kan du vid mötet föranmäla intresse för intervju. Sanningskommissionen vill ha in berättelser från alla generationer och fram till i dag. Läs mer här!
Till Kiruna och Karesuando kommer ordförande Kerstin Calissendorff, sekreterare Sanna Vitestam, sekreterare Marja Skum och ledamoten Laila Susanne Vars.