kirunabild
Laila Susanne Vars och Nils Anders Kuhmunen i Kiruna. Foto: Sanna Vitestam

Ett 40 tal-personer kom till Giron och Gárasavvon

I Giron hölls mötet på Församlingshemmet den 7 juni. Ordföranden Kerstin Calissendorff och ledamoten Laila Susanne Vars fanns på plats tillsammans med Marja Kristin Skum och Sanna Vitestam från sekretariatet. Deltagarna berättade både om hur situationen för det samiska folket sett ut historiskt i området kring Giron, men även hur situationen ser ut idag. Många berättade om okunskap, rasism, diskriminering och förlust av språk och identitet – ”Det är ett långsamt folkmord som begås av de skandinaviska staterna” uttryckte en av deltagarna. ”Jag blev stenad för att jag hade kolt på mig” berättade en annan deltagare som inte ville besöka Giron som barn.

Ett 20-tal personer kom till mötet i Karesuando som hölls den 8 juni. Där berättade deltagarna bland annat om markförlust genom historien på grund av olika orsaker från stängning av riksgränser till dagens skogsbruk och det rörliga friluftslivet som stör renens betesro. Även berättelser från nomadskolan och de undersökningar som gjordes på barnen ända in på slutet av 1950-talet kom fram.

I samband med samtalsmötet i Giron träffade kommissionen även medlemmar i Gabna och Laevas samebyar. Deltagarna berättade om förlust av rättigheter, språk och identitet. ”Sluta vattna ur de konstaterade rättigheter som vi och våra förfäder upparbetat”. ”Alla som sitter här vet hur mycket vi har förlorat – det äts upp varje dag – en bit här och en bit där. Det är en ständig kamp”. Deltagarna berättade om den okunskap som finns i samhället och hos myndigheter samt hur den polarisering som finns leder till rasism. Berättelserna handlade även om hur det är att växa upp som ung och att inte våga satsa på renskötseln.

Sanningskommissionen har hittills fått in 85 intervjuer. Så här anmäler du dig!

Nästa möte hålls i Arvidsjaur!

Huset är fotat i Övre-Soppero/Badje-Sohppar. Foto: Laila Susanne Vars