Foto: Carl-Johan Utsi
Jonas Monié Nordin, Anna-Lill Drugge och Gunlög Fur var nöjda med forskarkonferensen. Foto: Helena Onn

Det finns flera sätt att lämna vittnesmål!

Kom ihåg att du kan lämna vittnesmål både skriftligt och muntligt till Sanningskommissionen för det samiska folket. Vi försöker tillgodose önskemål om språk och plats för intervjun. När ni anmäler intresse för intervju uppge gärna era önskemål, den kan ske på plats någonstans eller digitalt. Du får givetvis vara anonym om du vill det. Samer i alla åldrar är välkomna att lämna vittnesmål. Sanningskommissionen vill ha berättelser från alla generationer. Tycker du att det känns bättre att bli intervjuad i grupp så fungerar det också!

Anmäl ditt intresse till ku.sanningskommissionen.samer@regeringskansliet.se

Din skriftliga berättelse kan skickas in till ku.sanningskommissionen.samer@regeringskansliet.se eller per brev på adress:
Sanningskommissionen för det samiska folket (Ku 2021:02)
Regeringskansliet
Kv.Garnisonen
103 33 Stockholm

Sista datum för att anmäla sig till intervju är 15 februari 2024. Sista datum för skriftliga berättelser är 15 april 2024.

Vid frågor:

Sekreterare/intervjuer Marja-Kristin Skum
076-1273764
marja-kristin.skum@regeringskansliet.se

Sekreterare/intervjuer Lena Kroik
076-1136546
lena.kroik@regeringskansliet.se

Sekreterare/intervjuer Elli-Ristin Tuorda
076-110 94 16
elli-ristin.tuorda@regeringskansliet.se