saxnasbild
Några av deltagarna på samtalsmötet i Saxnäs. Foto: Moa Sandström

“Det är ungdomarna och barnen vi ska tänka på”

Åtta personer deltog i samtalsmötet i Saadteskenjuana/Saxnäs den 25 oktober. Från kommissionens sida fanns ledamoten Eivind Torp på plats samt Moa Sandström, Lena Kroik och Sanna Vitestam från sekretariatet.

Samtalet kretsade bland annat kring förändringar i det samiska samhället över tid och olika generationers erfarenheter och förutsättningar.

“Den första tanken är, vad har jag att säga? Det är egentligen mor- och farföräldrarna som skulle berätta. Vår generation är ju som något slags mellanskikt”.

Kommissionen förklarade att alla berättelser är betydelsefulla oavsett vilken generation man tillhör. Kommissionen ska kartlägga och granska de historiska oförrätterna och konsekvenserna av dem och däribland även hur dagens situation ser ut. Berättelser från alla generationer är därför av stor vikt. Några deltagare lyfte fram ungdomen som är mer öppen och börjar ta tillbaka till exempel språket. Det är därför viktigt att få in information även från de yngre. “Jag lever idag präglad över hur mina föräldrar och generationer tidigare har behandlats”.

“Det är ungdomarna och barnen vi ska tänka på, och framtida generationer. Jag hoppas verkligen ni får mycket in från dem – tonåringar, både renskötare och icke-renskötare”.

Samtalet handlade också om bristen på samiska arenor som spänner både över renskötande och icke-renskötande Sápmi. En av deltagarna berättade att hon var med i Sáminuorra som yngre, men att hon saknar någon motsvarande organisation som är till för alla i sin generation. “Sáminuorra, är jag ju för gammal för, men jag saknar det arenamässigt”.

“Det är jobbigt och slitigt i renskötseln för de är den första barrikaden som behöver ta emot allt med gruvor etcetera. Därför är det också viktigt med ideella föreningarna”.

Mötet hölls på Saxnäsgården. Nästa möte hålls i Eajra/Idre den 29 november.