Den 24 april kl. 18-20 är Sanningskommissionen för det samiska folket på plats på Dunkers kulturhus i Helsingborg tillsammans med föreningen Samer i syd. Mötet är ett av flera som ska hållas i Sápmi och storstäderna under 2023-2024. Kom och träffa kommissionen, ställ frågor och dela med dig av dina tankar och funderingar! 

Dagen efter kan du träffa kommissionen i Malmö på Café Live mellan kl-18-20. Vi bjuder på fika!

Varmt välkomna! Buerie båeteme/Váimmolaš bures boahtin/Vájmulasj buorisboahtem!

Sanningskommissionen ska granska den politik som förts gentemot samerna och belysa dess konsekvenser. Därför ska kommissionen också samla in vittnesmål och berättelser. Vi behöver just Din berättelse, den är värdefull och viktig! Du kan föranmäla intresse för intervju i samband med mötet. 

Den som vill lämna vittnesmål kan anmäla intresse via mail eller telefon på hemsidan, men det går också att anmäla intresse på plats vid samtalsmötet. Själva intervjun sker i regel vid senare tillfälle, enligt särskild överenskommelse om tid och plats.

Läs mer på www.sanningskommissionensamer.se

Har du frågor redan nu? Mejla ku.sanningskommissionen.samer@regeringskansliet.se eller ring 0761367067

Den samiska flaggan utanför Dunkers kulturhus. Foto: Sanna Vitestam