Den 7 mars kl. 18.00-21.00 är Sanningskommissionen för det samiska folket tillsammans med Sameföreningen i Stockholm på plats i Sensus lokal på Medborgarplatsen. Mötet är ett av flera som ska hållas i Sápmi och storstäderna under 2023-2024. Kom och träffa kommissionen, ställ frågor och dela med dig av dina tankar och funderingar!

Sanningskommissionen ska granska den politik som förts gentemot samerna och belysa dess konsekvenser. Därför ska kommissionen också samla in vittnesmål och berättelser. Vi behöver just Din berättelse, den är värdefull och viktig! Du kan föranmäla intresse för intervju i samband med mötet.

Frågor redan nu? Ring 076 13 67 067 Malin Andersson Junkka, kommunikatör.