Samernas nationaldag är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland. Det är en dag som vanligen uppmärksammas med aktiviteter och kulturarrangemang. Läs mer om nationaldagen, nationalsångensången och den samiska flaggan. (länk)

Grattis på samiska nationaldagen” på fem olika varieteter:

Nordsamiska: Lihkku sámi álbmotbeivviin
Lulesamiska: Vuorbbe sámij álmmukbiejvvijn
Pitesamiska: Lihkko sáme älbmukbäjjváj
Umesamiska: Lïhkkuos sämij ålmagenbeäjvvie
Sydsamiska: Lahkoe saemiej åålmegebiejjine

Källa: Sametinget.se

Foto: Carl-Johan Utsi