ankarede1
En av teckningarna som barnen ritade. Foto: Lena Kroik

Barn och unga fick teckna och berätta hur det är att vara same i dag

För att få veta hur barn och ungdomar upplever hur det är att vara ung i Saepmie idag ordnade Sanningskommissionen för det samiska folket ett gruppsamtal i Åanghkere (Ankarede), Frostviken i norra Jämtland. Torsdagen före midsommarafton mötte 5 barn och ungdomar i åldrarna 5 -14 år upp till workshop.

Samlingen började med en utevistelse för att ta naturen till hjälp för att berätta kring bra och mindre bra upplevelser med att vara ung same idag. Allt från stenar och kottar till näver och hänglav hämtades in och alla började skapa var sin bild som senare sammanfogades till ett stort konstverk.
– Alla fick berätta om sin bild och efter aktiviteten avslutade vi med gofika. Nu väntar analys och tolkning av berättelser och konstverk, berättar sekreterare med fokus intervjuer, Lena Kroik som var mycket nöjd med aktiviteten.

Lena Kroik Foto: Privat