anderkuhumunenfotohelenaonn
Ordförande Anders Lidén och Tomas Kuhmunen, markanvändningskonsult, i samtal på Sametinget. Foto: Helena Onn

Värdefulla samtal om samiska frågor i Kiruna 

Hur sker samråd och konsultationer i frågor som påverkar samer idag i Kirunatrakten? Vilka förutsättningar finns för att bedriva renskötsel i områdena kring Kiruna och hur kan den samiska kulturen stärkas?

Det var några av frågorna som stod i fokus när ordförande Anders Liden och Helena Onn, huvudsekreterare Sanningskommissionen, besökte Kiruna den 24-26 april.

På dagordningen stod bland annat ett möte med företrädare för samebyar, företrädare för kommunledningen och medarbetare vid LKAB, som arbetar med social hållbarhet. Ett annat viktigt samtalsämne handlade om de allt svårare förutsättningarna att bedriva renskötsel för de två samebyarna Gabna och Laevas, mot bakgrund av bland annat gruvnäringen och flytten av stadskärnan. Bakom inbjudan stod Janni Staffansson, projektledare för Min Odda Giron. (länk)
“Vi vet att det finns stora utmaningar med att bedriva renskötsel i hela svenska Sápmi och det var intressant att höra mer om situationen i Kirunaområdet, säger Anders Lidén”.

Han säger vidare:
“Det var ett lärorikt besök. Vi förde samtal om konsekvenserna av den förda politiken, maktförhållanden och samernas villkor”, säger Anders Lidén.

Samtidigt som förutsättningarna har försämrats upplever många att attityden mot samer har hårdnat där många utsätts för hot och hat, inte minst i sociala medier. 

I samtalen framkom även att ett allvarligt problem är den omfattande kunskapsbrist om samiska frågor och renskötselns villkor som råder på många nivåer i samhället. 

Det skulle krävas både långsiktiga kunskapssatsningar och bättre samråds- och dialogformer, konstaterar Anders Lidén. Projektet Min Odda Giron är ett inspirerande exempel som visar på vikten av att resurser avsätts. Lidén och Onn besökte även Sametinget, där de fick svar på många frågor och de hann också med ett besök på Samemuséet på Samegården. De fick också tillfälle att tala om sameskolan och den samiska förskolan under Kirunabesöket.

Anders Lidén på Samemuséet. Foto: Helena Onn
Lagda och vävda skoband, slipsar och förklädesband på Samemuséet i Kiruna. Foto: Helena Onn