Kom och träffa Sanningskommissionen i Uppsala!
Den 9 mars kl. 19.00-21.00 är Sanningskommissionen för det samiska folket på plats på Norrlands nation, i Strömholms sal. Mötet är ett av flera som ska hållas i Sápmi och storstäderna under 2023-2024. Kom och träffa kommissionen, ställ frågor och dela med dig av dina tankar och funderingar!

Sanningskommissionen ska granska den politik som förts gentemot samerna och belysa dess konsekvenser. Därför ska kommissionen också samla in vittnesmål och berättelser. Vi behöver just Din berättelse, den är värdefull och viktig! Du kan föranmäla intresse för intervju i samband med mötet.


Varmt välkomna! Buerie båeteme/Váimmolaš bures boahtin/Vájmulasj buorisboahtem!