ww-290_2100px_cjutsi
Foto: C J Utsi

Gárten

Duohtavuođakommišuvdna sámi álbmogii galgá dárkkistit ja analyseret stáhta politihka sámi álbmoga vuostá njeallje váldoguovllui.

Dát leat:

Lágat ja rádjegeassimat eatnamiin ja čáziin jna. (guvlui gullo maid luonddunávccaid ávkkástallan).
Bággosirdin sámiin.
Boazodoalloriekti (erenoamážit čuozahusat 1928 jagi boazoguohtunlágas).
“Lapp-ska-vara-lapp” politihkka, čearddabiologiija ja biđgen sámi kulturárbbis (giella- ja skuvlapolitihkka gullo maid guvlui).

Váldoguovlluin leat máŋga oasseguovllut. Ja sáhttá dárkkistit iežá guovlluid, ovdamearkka dihte muitalusaid geažil maid kommišuvdna váldá vuostá jearahallamiid ja čálalaš muitalusaid bokte.
Loga eanet dás earret iežá kommišuvnna lahkonanvuogi birra gártendieđuide ja got bargu berreha čađahuvvot (liŋka Promemoriai Kommišuvnna gárten- ja dárkkistangohččus).