Kerstin Calissendorff, ordförande

Foto: Thérèse Amnéus

Berätta lite om dig själv!

Efter att som liten bott i Stockvik (strax söder om Sundsvall) blev jag stockholmare och så småningom jurist. Jag har arbetat både inom det privata (som advokat) och inom det offentliga. Efter närmare 20 år som domare i Högsta domstolen pensionerade jag mig i juni 2022 och ägnar mig nu på deltid åt uppdraget att vara ordförande för Sanningskommissionen för det samiska folket.

Vad hoppas du kunna bidraga med i Sanningskommissionen för det samiska folket?

I mina tidigare yrkesroller och genom att bland annat ha varit styrelseledamot i Stockholms Stadsmission och ordförande i styrelsen för Stockholms universitet har jag tränats i att lyssna, tänka både brett och djupt och att inse ordens betydelse. Jag hoppas kunna bidra med det och förhoppningsvis en del annat till kommissionens angelägna arbete med att skapa underlag för en annan och bättre relation mellan det samiska folket och samhället i övrigt.