Jon Dunås, huvudsekreterare

Foto: Thérèse Amnéus

Berätta lite om dig själv!

Jag är född i Uppsala 1967, uppvuxen i Växjö, bor sen länge i Stockholm, närmare bestämt Hökarängen. Jag har jobbat i många år som tjänsteman på Kulturdepartementet, med filmfrågor, mediefrågor och demokratifrågor, och i olika chefsroller. Jag var huvudsekreterare i 2008 års filmutredning. För ganska många år sen doktorerade jag i filmvetenskap med en avhandling om Jan Troells långfilm Här har du ditt liv, baserad på Eyvind Johnsons Romanen om Olof. Jag har ett stort intresse för film (förstås), musik och litteratur men också för samhällsfrågor.

Vad hoppas du kunna bidraga med i Sanningskommissionen för det samiska folket?

Min uppgift är att leda sekretariatets arbete utifrån kommissionens uppdrag och de ramar och riktlinjer som kommissionen och dess ordförande bestämmer. Jag har ganska lång erfarenhet från arbete i politikens närhet och erfarenhet av arbetsledning så jag hoppas det kan bidra. Samtidigt närmar jag mig de frågor vi ska utreda med både ödmjukhet och stort intresse, då de i allt väsentligt är nya för mig.